Ceník měření a 4 Pa test spalinových cest

4 Pa  test (dle druhu paliv a počtu zařízení)   550 – 1100,- Kč za 1 měření

Měření tahu komína        400 – 550,-Kč

Měření CO v prostoru     400,-Kč

Kouřová zkouška (těsnosti komína) pomocí dýmové směsi   700,- Kč

Pasportizace komínů (zjištění, zakreslení a označení průduchů )   350,- Kč / 1 hodina 

 

Uvedené ceny jsou smluvní. Nejsem plátcem  DPH

 

 

Napsat komentář