Měření a 4 Pa test spalinových cest

 Testem určíme, zda je dostatečný přívod vzduchu v místnosti pro spalování. Test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových hořáků a digestorů, klimatizací v domácnostech i v kotelnách.
 4 Pa-Testem se kontroluje zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky.
Principem 4Pa testu je měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a venkovním prostředím.

Měření trvá 5 minut. Spotřebič i odsávací zařízení se spustí na maximální výkon. Vnější okno otevřeme a zkontrolujte odtah spalin. Vnější hadičku provlékněte oknem. Spuštění přístroje a kontrola nulového bodu.
Okno/dveře zavřete, cca 30 s vyčkejte, zkontrolujte podtlak.
Okno/dveře otevřete, cca 30 s vyčkejte, mělo by být znovu dosaženo nulové linie.
Pstup se opakuje celkem 4 x

Provoz je bezpečný, pokud tyto hodnoty neklesnou pod hranici 4 Pa!


 

7 komentářů u Měření a 4 Pa test spalinových cest

  1. Pingback: smettere di fumare

  2. Pingback: 43ytr.icu/j/GPoAr

  3. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì

  4. Pingback: abisko.ru

  5. Pingback: 2021

  6. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí

  7. Pingback: 2020-2020-2020

Napsat komentář