Měření a 4 Pa test spalinových cest

 Testem určíme, zda je dostatečný přívod vzduchu v místnosti pro spalování. Test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových hořáků a digestorů, klimatizací v domácnostech i v kotelnách.
 4 Pa-Testem se kontroluje zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky.
Principem 4Pa testu je měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a venkovním prostředím.

Měření trvá 5 minut. Spotřebič i odsávací zařízení se spustí na maximální výkon. Vnější okno otevřeme a zkontrolujte odtah spalin. Vnější hadičku provlékněte oknem. Spuštění přístroje a kontrola nulového bodu.
Okno/dveře zavřete, cca 30 s vyčkejte, zkontrolujte podtlak.
Okno/dveře otevřete, cca 30 s vyčkejte, mělo by být znovu dosaženo nulové linie.
Pstup se opakuje celkem 4 x

Provoz je bezpečný, pokud tyto hodnoty neklesnou pod hranici 4 Pa!


 

13 komentářů u Měření a 4 Pa test spalinových cest

 1. Pingback: smettere di fumare

 2. Pingback: 43ytr.icu/j/GPoAr

 3. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì

 4. Pingback: abisko.ru

 5. Pingback: 2021

 6. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí

 7. Pingback: 2020-2020-2020

 8. Pingback: ðîêåòìåí

 9. Pingback: wwin-tv.com

 10. Pingback: Video

 11. Pingback: watch videos

 12. Pingback: Watch

 13. Pingback: watch online

Napsat komentář