Měření a 4 Pa test spalinových cest

 Testem určíme, zda je dostatečný přívod vzduchu v místnosti pro spalování. Test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových hořáků a digestorů, klimatizací v domácnostech i v kotelnách.
 4 Pa-Testem se kontroluje zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky.
Principem 4Pa testu je měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a venkovním prostředím.

Měření trvá 5 minut. Spotřebič i odsávací zařízení se spustí na maximální výkon. Vnější okno otevřeme a zkontrolujte odtah spalin. Vnější hadičku provlékněte oknem. Spuštění přístroje a kontrola nulového bodu.
Okno/dveře zavřete, cca 30 s vyčkejte, zkontrolujte podtlak.
Okno/dveře otevřete, cca 30 s vyčkejte, mělo by být znovu dosaženo nulové linie.
Pstup se opakuje celkem 4 x

Provoz je bezpečný, pokud tyto hodnoty neklesnou pod hranici 4 Pa!


 

Napsat komentář