Ceník kontroly komínů

Před provedením kontroly musí být spalinová cesta vždy vyčištěná !

 

Kontrola spalinové cesty – na pevná, kapalná a plynná paliva  400,- Kč

Uvedené ceny jsou smluvní. Nejsem plátcem  DPH

Napsat komentář