Vložkování komínu

Každý komín má svoji životnost. Pokud komínový průduch z jakýchkoli důvodů neodpovídá
platným předpisům, přestavba komínu je nevyhnutelná. Rekonstrukce komínů pomocí
vložkování je šetrný způsob, jak lze prodloužit životnost každého komínu.
Často předchází vložkování i frézování komína v případě spotřebičů na pevná paliva především.
U spotřebičů na plyn to tak časté není.
     
Děje se tak proto, že průduch komína je nutné zvětšit a po vyfrézování je nutné
komín vyvložkovat z důvodu ztenčení cihelné vyzdívky, která tímto již neplní funkci
spalinové cesty sama o sobě. Následné kvalitní vložkování pomocí vyhovujících
a bezpečných materiálů zajistí dobrý tah při jakémkoliv druhu paliva, odolnost vůči
nasákavosti a vlhkosti, čisté ovzduší bez kouřového zápachu spalin v domě
a také bezpečné připojení moderního spotřebiče.
Každá úprava nebo zásah do komína – spalinové cesty musí odpovídat kominické normě
ČSN 73 4200 a ČSN 73 4201 a být schváleno revizním technikem spalinových cest