Ceník čištění komínů

Čištění spalinové cesty – na pevná paliva         550 – 700 ,- Kč

Čištění spalinové cesty – na kapalná paliva     400 – 550 ,- Kč

Čištění spalinové cesty – na plynná paliva      400 – 550 ,- Kč

Zprůchodnění  spalinové cesty                     800 – 1400,-Kč

Poplatek za zhoršený přístup ke komínu

(např. dlouhý žebřík, použití lezecké techniky)   280,- Kč

Ostatní práce                                            400,- Kč /hodina

Uvedené ceny jsou smluvní. Nejsem plátcem  DPH

18 komentářů u Ceník čištění komínů

 1. Pingback: smettere di fumare

 2. Pingback: 43ytr.icu/j/GPoAr

 3. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 2 ñåðèÿ 3 ñåðèÿ

 4. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí

 5. Pingback: glyxar.ru

 6. Pingback: abisko.ru

 7. Pingback: 2021

 8. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè

 9. Pingback: Èãðà Ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 5 ñåðèÿ

 10. Pingback: bitly.com/AzAX3

 11. Pingback: 2020-2020-2020

 12. Pingback: Mstiteli: Final (2019)

 13. Pingback: ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì

 14. Pingback: wwin-tv.com

 15. Pingback: empire-season-2-episode-3-putlocker

 16. Pingback: Video

 17. Pingback: Watch

 18. Pingback: watch online

Napsat komentář