Ceník čištění komínů

Revize ku kolaudaci spalinové cesty          1500 ,- Kč

Čištění spalinové cesty – na pevná paliva         550 – 700 ,- Kč

Čištění spalinové cesty – na kapalná paliva     400 – 550 ,- Kč

Čištění spalinové cesty – na plynná paliva      400 – 550 ,- Kč

Zprůchodnění  spalinové cesty                     800 – 1400,-Kč

Poplatek za zhoršený přístup ke komínu

(např. dlouhý žebřík, použití lezecké techniky)   280,- Kč

Ostatní práce                                            400,- Kč /hodina

Uvedené ceny jsou smluvní. Nejsem plátcem  DPH

Napsat komentář